Internetinės parduotuvės taisyklės

Internetinė parduotuvė www.nodesign.lt gerbia privatumą ir rūpinasi Vartotojų teisėmis. Vartotojas negali atsisakyti Vartotojų teisių apsaugos įstatymu bei Civiliniu kodeksu jam suteiktų teisių. Sutarčių nuostatos, prieštaraujančios Vartotojų teisių apsaugos įstatymui yra laikomos negaliojančiomis ir tokiu atveju taikomos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo bei Civilinio kodekso nuostatos. Šių Taisyklių tikslas nėra riboti ar neleisti pasinaudoti imperatyvių teisės normų nustatytomis Vartotojų teisėmis, todėl visos galimos abejonės turi būti aiškinamos Vartotojo naudai. Galimo ir nenumatyto šių Taisyklių nuostatų neatitikimo teisės aktams atveju, pirmenybė teikiama teisės aktų nuostatoms ir Pardavėjas jas taiko.

 • I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • 1. Internetinė parduotuvė adresu www.nodesign.lt priklauso Neringai Bagdonavičienei, kurios buveinė yra Dariaus ir Girėno 149, Vilnius, Lietuva; el. paštas: nodesignshop@gmail.com.
  • 2. Naudojantis Internetine parduotuve, Kliento galinis įrenginys ir IT sistema turi atitikti Techninius reikalavimus.
  • 3. Šios Taisyklės skirtos Klientams, kurie yra Vartotojai, ir Klientams, kurie nėra Vartotojai, kurie naudojasi Internetine parduotuve, Elektroninėmis paslaugomis arba sudaro Pardavimo sutartis.
  • 4. Kliento duotas sutikimas dėl taikomų Taisyklių nuostatų yra savanoriškas, tačiau būtinas Paskyrai sukurti ir (arba) Kliento Užsakymui pateikti.
  • 5. Internetinės parduotuvės svetainėje pateikta informacija arba, kai Užsakymai teikiami nuotoliniu būdu, nuotolinio ryšio priemonėmis, elektroninis pranešimas yra laikomi tiktai Pardavėjo informacija Klientui apie galimybę sudaryti sutartį, o ne pasiūlymu pagal Civilinio kodekso nuostatas.
  • 6. Taisyklėse vartojamos didžiąja raide rašomos sąvokos turi toliau nurodytą reikšmę, nebent pagal kontekstą jos aiškiai turi būti suprantamos kitaip:
   • 6.1.. AKCIJOS – pagal Internetinės parduotuvės taisykles reguliuojamos specialios pardavimo ar paslaugų teikimo sąlygos, taikomos konkrečiu laikotarpiu galiojančiam specialiam Pardavėjo pasiūlymui, kuriuo Klientas gali pasinaudoti Internetinėje svetainėje nurodytomis sąlygomis, pavyzdžiui, Kainos arba pristatymo išlaidų nuolaida.
   • 6.2. CIVILINIS KODEKSAS – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
   • 6.3. DARBO DIENA – viena diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus valstybinių švenčių dienas.
   • 6.4. ELEKTRONINĖ PASLAUGA – paslaugos, teikiamos Klientui Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus ir vadovaujantis Paslaugų teikimo sutarties nuostatomis. Kai paslaugas teikia su Pardavėju bendradarbiaujantys subjektai, atitinkamos nuostatos dėl naudojimosi šiomis paslaugomis yra numatytos tų subjektų paslaugų teikimo taisyklėse.
   • 6.5. INTERNETINĖ PARDUOTUVĖ – Pardavėjo tvarkoma Pardavėjo siūlomų paslaugų teikimo platforma, kurią sudaro tarpusavyje susijusių internetinių svetainių grupė, prieinama adresu www.nodesign.lt kur Klientas gali pateikti Užsakymus.
   • 6.6. KAINA – eurais arba kita valiuta nurodyta bendra atlygio suma (įskaitant mokesčius), mokama Pardavėjui už Produkto nuosavybės perdavimą Klientui pagal Pardavimo sutartį. Pristatymo išlaidos į kainą neįskaičiuojamos, nebent Parduotuvės taikomose Akcijos sąlygose numatyta kitaip.
   • 6.7. KLIENTAS – 1) fizinis asmuo arba asmuo, veikiantis per įgaliotą asmenį; 2) juridinis asmuo; arba 3) organizacinis vienetas, neturintis juridinio asmens statuso, kuris pagal įstatymą yra teisnus ir veiksnus. Tuo atveju, jei Klientas yra riboto veiksnumo fizinis asmuo, ji(s) įsipareigoja gauti veiksnaus savo atstovo galiojantį sutikimą sudaryti Paslaugų teikimo sutartį / Pardavimo sutartį ir, Pardavėjui pareikalavus, pateikti tokį sutikimą, nes įprastai Internetinėje parduotuvėje sudaromos Pardavimo sutartys yra skirtos smulkiems kasdienio vartojimo poreikiams tenkinti.
   • 6.8. KREPŠELIS – paslauga, suteikiama kiekvienam Klientui, kuris naudojasi Internetine parduotuve, leidžianti jam/jai pateikti vieno ar kelių Produktų Užsakymą, rezervuoti Produktą, įrašyti nuolaidų kodus, kuriuos pritaikius Kaina sumažinama pagal taisykles, numatytas atskirose sutartyse / taisyklėse, matyti atskirų Produktų Kainas ir visų Produktų bendrą Kainą (taip pat pristatymo išlaidas) ir matyti numatomą Produktų pristatymo terminą. Suformuodamas Krepšelį Klientas pateikia pasiūlymus sudaryti Pardavimo sutartį, t.y. Klientas gali sudaryti daugiau kaip vieną Pardavimo sutartį pateikdamas vieną Užsakymą.
   • 6.9. NAUJIENLAIŠKIS – elektroninė paslauga, leidžianti visiems ja besinaudojantiems Klientams automatiniu būdu periodiškai gauti iš Pardavėjo informaciją apie Produktus, Internetinę parduotuvę, įskaitant naujienas ir specialius pasiūlymus Kliento pateiktu el. pašto adresu arba telefono numeriu, esant aiškiam Kliento sutikimui.
   • 6.10. PARDAVĖJAS – Neringa Bagdonavičienė, Dariaus ir Girėno 149, Vilnius.
   • 6.11. PARDAVIMO SUTARTIS – pagal Civilinio kodekso nuostatas Kliento ir Pardavėjo nuotoliniu būdu naudojantis ryšio priemonėmis sudaryta Pardavimo sutartis, pagal kurią Pardavėjas parduoda Produktus Klientui už nustatytą Kainą, pridėjus taikomus papildomus mokesčius, įskaitant pristatymo išlaidas, kurios sąlygas apibrėžia šios Taisyklės. Pardavimo sutartyje nurodomas Produktas, pagrindinės jo savybės, Kaina, pristatymo kaina ir kitos svarbios sąlygos. Kiekvienam Produktui sudaroma atskira Pardavimo sutartis. Pardavėjas gali sudaryti Pardavimo sutartį su Klientu, kuris nėra Vartotojas, taip pat sudarydamas susitarimą nesilaikant šiose Taisyklėse nustatytos procedūros, kurios nors Pardavimo sutarties šalies prašymu tai patvirtinant elektroniniu pranešimu. Tai nėra laikoma Pardavimo sutarties sudarymu.
   • 6.12.PRODUKTAS/PREKĖ – Internetinėje parduotuvėje parduodamas kilnojamasis daiktas, kuris yra Kliento ir Pardavėjo sudarytos Pardavimo sutarties dalykas, už kurį Pardavėjui sumokama Kaina.. Visi Internetinėje parduotuvėje siūlomi Produktai yra visiškai nauji.
   • 6.13. TAISYKLĖS / PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS – dokumentas, nustatantis Pardavimo sutarčių sudarymo sąlygas bei Parduotuvėje Klientams siūlomų Pardavėjo paslaugų, įskaitant Produktų rezervacijos paslaugas, teikimo ir naudojimosi jomis taisykles. Taisyklės apibrėžia Kliento ir Pardavėjo teises ir pareigas. Šiose Taisyklėse paslaugų teikimą elektroniniu būdu reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
   • 6.14. TURINYS – teksto, grafiniai arba multimedijos elementai (pvz., informacija apie Produktus, Produktų nuotraukos, Produktų pristatymo vaizdinė medžiaga, aprašai, komentarai), įskaitant kūrinius, kaip tai apibrėžta Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, taip pat fizinių asmenų atvaizdai, kuriuos Internetinėje parduotuvėje įdeda ir platina atitinkamas Pardavėjas, Pardavėjo partneriai, Klientai arba kitas Internetine parduotuve besinaudojantis asmuo.
   • 6.15. UŽSAKYMAS – Kliento valios pareiškimas, tiesiogiai išreiškiantis jo valią sudaryti Pardavimo sutartį nuotoliniu būdu, naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis, apibrėžiantis Produktus, kuriuos Klientas ketina pirkti bei pateikiantis Kliento duomenis, reikalingus galimai Pardavimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti. Kiekvieno Produkto užsakymas bus laikomas nepriklausomu Kliento pasiūlymu Pardavimo sutarčiai sudaryti (techninė pagalba). Užsakymui gali būti suteiktas vienas numeris, o visi pasiūlymai bus vykdomi lygiagrečiai. Pardavėjo atsiųstas Užsakymo patvirtinimas yra laikomas Pardavimo sutarties sudarymo momentu.
   • 6.16. VARTOTOJAS – fizinis asmuo, kuris su Pardavėju sudaro teisėtą sandorį, tiesiogiai nesusijusių su jo ūkine ar profesine veikla.
   • 6.17. VARTOTOJŲ TEISIŲ ĮSTATYMAS, ĮSTATYMAS – Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas.
madingi gražūs moteriški drabužiai rūbai apranga suknelės marškinėliai megztiniai džemperiai marškiniai moterims internetu nodesign parduotuvė
NODESIGN drabužiai moterims internetu
Kontaktai

Mados namai

Gedimino pr. 52, Vilnius LT-01110
Įm.k. 303046550
PVM kodas LT100007739516

info@nodesign.lt

Sekite mus
Greitas apsipirkimas
Loading
Registracija atjungta
X